Yirmi Yaş Cerrahisi

20
20 yaş dişleri, ağzımızda diş dizimizin en sonunda bulunan 3. büyük azı dişlerimizdir ve 17-26 yaşları arasında sürmesi beklenir fakat bu her bireyde bu zamanlarda görülmeyebilir. Çene kemiğindeki yer darlığına veya dişlerin sürme pozisyonlarına bağlı olarak sürmeyebilir veya geç sürebilir. Diş sürmüş olsa dahi ulaşılması ve görülmesi zor olan bir bölgede olduklarından dolayı fırçalanması ve bakımı diğer dişlere göre daha zor olabilmektedir. Yetersiz fırçalamaya bağlı olarak 20 yaş dişleri kolayca çürüyerek ağrılara ve ağız kokusuna yol açmaktadırlar.

20 yaş dişleri hangi durumlarda ve ne zaman çekilmelidir?
Yer ve pozisyon olarak problem yaratmayan sağlıklı 20 yaş dişlerinin çekimine gerek yoktur.
20 yaş dişleri tamamen çene kemiğine gömülü (ağızda hiç görülmeyen) veya  dişetinin altında yarı gömülü olarak  çene kemiğinde konumlanmış olabilirler.

Yarı gömük 20 yaş dişleri bulundukları bölgede gıdaların sıkışmasına ve birikmesine yol açarak enfeksiyona neden olabilirler. 20 yaş dişinin çevresindeki diş etinde şişlik ve kızarıklık, boyuna ve kulağa yayılan şiddetli ağrı, lenf bezlerinin şişmesi, ağız açma ve yutkunma sırasında ağrıya neden olabilirler.

Tam gömülü 20 yaş dişleri ise önündeki dişleri sıkıştırabilir, dişlerde çapraşıklık (eğrilik) yaratabilirler. Ayrıca komşu dişe baskı yaparak bu dişin çürümesine neden olabilirler. Uzun yıllar fark edilmeyen gömülü 20 yaş dişleri çene içerisinde büyük boyutlara ulaşan kistlere neden olarak ciddi sorunlara yol açabilirler.

Herhangi bir soruna yol açmasa bile diğer dişlerin düzgün sıralanmaları için 20 yaş dişlerinin ortodontik tedavi amacıyla çekilmeleri gerekebilir. Bu gibi sebeplerden dolayı 20 yaş dişlerinin lokal anestezi ile yalnızca bulunduğu bölge uyuşturularak çekimi gerekmektedir.
Çekim sonrasında doktorunuzun uyarılarına ve tavsiyelerine uyduğunuz takdirde ağrı oluşmaz ve oluşan ağrı hafif ağrı kesicilerle kolaylıkla kontrol altına alınır.

20 yaş cerrahisi ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da randevu almak için İletişim

Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgilerin hiç bir zaman bir hekim tedavisinin yada konsültasyon yerini alamaz. Site içeriği asla kişisel teşhis yada tedavi yönetiminin seçimi için değerlendirilmemelidir.